ประกาศผลการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปฏิทินการปิด - เปิดเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย คลิ๊ก