โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

 

 

นายเกษม หมื่นตาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นางสาวผุสดี สมณา
รองผู้อำนวยการ